top of page
ELN_7226.JPG

מטרת הסדנאות (תלוי קהל כמובן)

 

  • יצירת מרחב בטוח בו ניתן להעלות סוגיות אישיות המעסיקות את ההבנות תוך חיזוק הקשרים בין בנות המחזור ויצירת שבט נשית

  • עיבוד תהליכי הגוף-נפש המתרחשים מגיל ההתבגרות מזווית חיובית מעצימה ומנרמלת

  • מתן הזדמנות לבחון סוגיות חברתיות הנוגעות במיניות ומגדר שמשפיעות על חיינו

  • גיבוש זהות אישית לכל אחת

  • העלאת המודעות לנושאים, הבנת גודל ההשפעה ונירמול תחושות. יצירת מוגנות

  • נושאים המקדמים שיח ותהליך למידה:

​- הבדלים פיזיולוגים והתנהגותיים בין בנים לבנות 

- הכרות עם הגוף, מערכת הרבייה והמין

- שינויים החלים בגיל ההתבגרות מזווית מעצימה ומנרמלת 

- מגדר - תפקידים מגדריים בחברה/מדיה  

- הקניית שפה נכונה על מיניות 

- אידיאל היופי ודימוי גוף 

- גבולות אישיים - הבנת החשיבות שבגבול אישי ושל האחר 

- פגיעות מיניות 

- בחירת בן זוג - אהבה/התאהבות 

- זהות מינית ונטיות מיניות

ניתן להזמין סדנה לילדים, לבני/בנות נוער, להורים, לצוותים חינוכיים ועוד. 

המטרות והנושאים מתשנים לפי קהל היעד, כאשר כל סדנה נרקמת לפיהם. 

סדנאות מיניות בריאה

אפיון אתר-05.png

למילה מיניות יש קונוטציות רבות, אך אם נחזור למקור, מיניות מיתייחסת לאנרגיית החיים שנמצאת בנו מתחילת חיינו, שמגיל ההתבגרות היא באופן ממשי יכולה לייצר חיים! 

 

מיניות בריאה מתחילה בגיל הרך ומתייחסת ליכולת של האדם להכיר, לקבל ולהתנהל עם האנרגיה המינית הנמצאת בגופו.  

 

בכל שלב בחיים מיניות בריאה באה לידי ביטוי בצורה אחרת. כשבהדרגה, מגיל צעיר נרכשים כלים לתקשורת נכונה, ולהכרות מעמיקה של כל אחד לגופו. אותם כלים יאפשרו בהמשך החיים התקשרות נכונה ובריאה של האדם אל עצמו וכמובן ביצירת קשר בריא ומערכת יחסים יציבה. 

 

כיום ילדים ונערים חשופים יותר מתמיד למסרים אשר עלולים לייצר תפיסת עולם מעוותת לגבי מיניות האדם, וזהו תפקידנו להקנות להם ראיה ביקורתית כלפי אותם המסרים ומידע נכון דרך שיח מקבל, מוגן ובטוח. 

אפיון אתר-08.png
%D7%90%D7%9C%D7%9E%D7%A0%D7%98-010_edite
אפיון אתר-02.png
אפיון אתר-08.png
אלמנט-010.png
אפיון אתר-11.png

!תודה

קליניקה 1.jpeg

אשמח לשמוע ממך...

גבי גיל לוין  מושב נטור  רמת הגולן 1291500

gaby_lew@hotmail.com  052-5295061

אפיון אתר-07.png
אפיון אתר-06.png
אפיון אתר-13.png
אפיון אתר-03.png
אפיון אתר-12.png
אפיון אתר-12.png
אפיון אתר-12.png
אפיון אתר-03.png
bottom of page